ZK Termíny LITE

Aplikace k hlídání termínů osob či zařízení

Popis programu

Program ZK Termíny pracující v prostředí Microsoft Windows XP a vyšším je komplexní program pro vedení agendy zařízení či osob a hlídání termínů s nimi spojených.

Umožňuje evidenci dat sledovaných zdrojů - osob, budov či zařízení a hlídání termínů zadaných k těmto zdrojům. Při tom je využívaná veškerá robustnost ostatních programů ZKSOFT jako filtrování záznamů, jejich vyhledáváni, opisy dat výstupy do uživatelský definovatelných reportů.

Dále program podporuje ukládání dokumentů v elektronické podobě (naskenovaných osobních dokladů smluv apod.) do databáze. Samozřejmostí jsou reporty s exportem dat do formátů MS Excel či PDF, HTM, RTF a dalších.

Program se jako výchozí nabízí ve variantě Lite - s lokální databází umístěnou v jednom souboru, ale je možné si jej objednat i ve verzi MS-SQL server - pro firmy s větším objemem zpracovávaných dat.

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows XP a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 30 MB.

Volná verze

Demo programu je možné si stáhnout ve verzi Lite(s interní databází SQLite). Jedná se o časově neomezenou verzi, která ale umožňuje zápis pouze 20 záznamů v jedné datové agendě.

Dokumentace

Základní orientační manuál naleznete na této adrese.
Jedná se o dokumenty ve formátu PDF a k jeho zobrazení je třeba mít instalovaný Acrobat Reader.

Jak program spustit

Program ZK Termíny se spouští souborem "Terminy.exe" z adresáře, ve kterém byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft\Terminy), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v  nabídce START.