Zpět | Stáhnout program | Manuál

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Program ZK Sklad pracující v prostředí Microsoft Windows 9x a vyšším je určen pro evidenci skladů prodejen prodávajících zboží s DPH. Je vhodný pro velkoobchodní i maloobchodní prodej.

Podporuje vyskladňování pomocí čarových kódů, připojení pokladny i zobrazovacího displeje. Objednávky zákazníků lze zaznamenávat, rezervovat a vydávat za pomocí kontraktů, servisy mohou využít evidenci zakázek. Program obsahuje vlastní pokladnu s možností tisku denního vyúčtování a pokladního deníku.

Silným nástrojem jsou plně konfigurovatelné tiskové výstupy a statistiky. Tisky je možné přesměrovat na lokální i síťové tiskárny, podporovány jsou tři typy tisků - textové, grafické a do html formy. Program je možné použít i pro práci v síti.

Metodický pokyn k přechodu na nové sazby DPH

Vývoj programu ZK sklad 1.6 je v současné ukončen, aktualizuje se pouze v souvislosti s legislativními změnami. Nahrazuje jej nová technologicky modernější verze Skladové hospodářství 2 s architekturou file-server a podporou databáze SQLite, určená pro menší firmy. Pro střední firmy s větším objemem zpracovávaných dat je připraveno Skladové hospodářství 2 SQL, postavené na architektuře client-server a k ukládání dat využívající MSSQL server. Přesto však se jedná o plně funkční verzi a mnozí uživatelé mu dávají přednost z důvodu snadné instalace a přenositelnosti. (např. je možné jej používat z flash disku)

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows95 a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače; to znamená procesor alespoň Intel 486 s 8MB operační paměti. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 10MB.

Instalace programu

Skladové hospodářství se instaluje spuštěním programu "SETUP.EXE", z dodané diskety. Objeví se průvodce, který zajistí zbytek instalace. Implicitně se programy ZKSoft instalují do stejnojmeného adresáře na disku C: a v nabídce START se vytvoří programová skupina rovněž s názvem ZKSoft. V ní se nachází zástupce programu pro spuštění skladového hospodářství. Při jeho prvním spuštění je třeba vyplnit dva údaje: kód firmy, pro kterou se zakládá datová agenda (nejlepe zvolit její název bez mezer) a její popis. Pokud v daném adresáři již byl instalován jiný produkt ZK, je datová agenda pravděpodobně již založena. V takovém případě je třeba buď založit nový závod (jako uživatel SUPERVISOR v menu "Číselníky" - "Závody") nebo spustit transakci pro doplnění instalace (nabídka "Kontrola instalace" v menu "Nástroje").

Demoverze

Demoverzi programu je možné objednat si písemně na této adrese či E-mailem , popřípadě telefonicky na čísle 603-266154. Kromě toho je možné si ji stáhnout zde. Jedná se o časově neomezenou verzi, která ovšem neumožňuje výstup dat na tiskárnu.

Jak program spustit

Program ZK Sklad se spouští souborem "ZKSklad.exe" z adresáře, ve kterém byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v nabídce START.

Metodický pokyn k přechodu na nové sazby DPH