Zpět | Stáhnout instalační program | Stáhnout zip archiv

SYNCHRONIZACE SLOŽEK - ZÁLOHOVÁNÍ

Program SYNCDIR je drobná aplikace určena pro jednoduché zálohování či jednostrannou synchronizaci souborových složek na dvou různých datových uložištích.

Program je vhodné k zálohování dokumentů i dat. Umožňuje automatické spouštění a vypnutí počítače po dokončení zálohy. Uživatel si sestaví seznamy synchronzovaných složek, mezi kterými program kopíruje buď všechny nebo jen novější soubory. K dispozici je neomezený počet profilů, každý se samostatným nastavení. Program podporuje interní archivaci do ZIP souborů či externí archivatory pomoci příkazové řádky.

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows 2000 a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 2MB.

Volná verze

Volnou verzi programu je možné si stáhnout na této adrese. Jedná se o časově neomezenou verzi, která umožňuje synchronizaci pouze tří složek a nepodporuje zálohovací profily.

Jak program spustit

Program není třeba instalovat, stačí umístit do samostatné složky a na ploše vytvořit zástupce. Ve složce, ve které je program umístěn se vytváří soubor s nastaevním s příponou INI a logovací soubor s příponou LOG. Uživatel musí mít tedy v této složce práva zápisu.