PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Program ZK PÚčto pracující v prostředí Microsoft Windows 95 a vyšším je určen pro vedení podvojného účetnictví malých a středních firem. V závislosti na zakoupené licenci spravuje datové agendy až 255 závodů. Umožňuje evidovat, kontrolovat a tisknout účetní záznamy účetního deníku, knihy vydaných faktur, knihy přijatých faktur, pokladní knihy příjmů a pokladní knihy výdajů. Každý zápis v těchto knihách lze upravit, doplnit nebo vymazat.

Program se vyznačuje značnou flexibilitou při pořizování nových dat i při sestavování výstupů. Uživatel si může sám vytvářet a nastavovat jak účetní události, tak i tiskové formy pro tisky jednotlivých knih a přehledů

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows95, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače; to znamená procesor alespoň Intel 486 s 8MB operační paměti. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, doporučená hodnota činí okolo 10MB.

Instalace programu

Podvojné účetnictví se instaluje spuštěním programu "SETUP.EXE", z dodané diskety. Objeví se průvodce, který zajistí zbytek instalace. Implicitně se programy ZKSoft instalují do stejnojmeného adresáře na disku C: a v nabídce START se vytvoří programová skupina rovněž s názvem ZKSoft. V ní se nachází zástupce programu pro spuštění podvojného účetnictví. Při jeho prvním spuštění je třeba vyplnit dva údaje: kód firmy, pro kterou se zakládá datová agenda (nejlepe zvolit její název bez mezer) a její popis. Pokud v daném adresáři již byl instalován jiný produkt ZK, je datová agenda pravděpodobně již založena. V takovém případě je třeba buď založit nový závod (jako uživatel SUPERVISOR v menu "Číselníky" - "Závody") nebo spustit transakci pro doplnění instalace (nabídka "Kontrola instalace" v menu "Nástroje").

Demoverze

Demoverzi programu je možné objednat si písemně na této adrese či E-mailem , popřípadě telefonicky na čísle 603-266154. Kromě toho je možné si ji stáhnout zde. Jedná se o časově neomezenou verzi, která ovšem neumožňuje výstup dat na tiskárnu.

Jak program spustit

Program ZK PÚčto se spouští souborem "ZKPucto.exe" z adresáře, ve kterém byl instalován (nejčastěji C:\ZKSoft), popřípadě zástupcem spouštěcího souboru na ploše či v nabídce START.