inProject SQL

Řízení a sledování projektů s fakturací timesheetu

Popis programu

Program inProject je určen k efektivnímu řízení práce v kanceláři orientující se na poskytování služeb. Umožňuje evidenci a sledování projektů a jejich případů, klientů a kontaktů, jednání a pošty.
Doba strávená nad projektem, úkony, případně spojené náklady se zapisují do timesheetu, kde je možné je kdykoli dohledat. Součástí programu je i propracovaná fakturace pomocí které se data z timesheetu vyskladňují.
Ke všem činnostem kanceláře lze vázat úkoly s možností sledování plnění a kontroly. Opakující se procesy je možné zahrnout do workflow zajištěné pomocí setů úkolů. Silným nástrojem jsou plně konfigurovatelné tiskové výstupy a reporty, jejichž generování je možné zautomatizovat.
Součástí programu je i dochazkový systém.

Základní vlastnosti

Řízení projektů
Sledujte projekty pomocí základních úkolů či efektivněji pomocí setů na sobě závislých úkolů, které zajistí správné provedení procesů dle přednastavené workflow.
Timesheet
Zapisujte svou práci do timesheetu s hodinovou sazbou závislou na skupině uživatele. Použíjte timesheet k zápisu spojených nákladů, či fixně hodnocených úkonů.
Správa dokumentů
Nahrajte dokumenty k projektu či případu a sdílejte je snadno s ostatními uživateli.
Sledování nákladů
Zaznamenávejte své činnosti a porovnavejte je hodinově i finančně s plánovaným objemem časové odměny, úkonů i nákladů.
Spolupráce
Komunikujte, spulupracujte a dokončujte projekty v týmu. Sledujte hlavní informace na vývěsce.
Reporty
Propojte si vlastní reporty ke každé činnosti v programu. Automaticky generujte rozesilejte přednastavené reporty.

Co program vyžaduje

Jedná se o 32 bitový program určený pro práci v prostředí Windows 2000 a vyšším, což určuje i minimální konfiguraci osobního počítače. Potřebný prostor na disku je dán především množstvím zpracovávaných dat, program sám vyžaduje okolo 10MB. Instance MS SQL serveru, pokud je umístěna na stejném počítači vyžaduje okolo 100 MB volného místa.

Demoverze

Demoverzi programu je možné objednat si písemně na této adrese či E-mailem , popřípadě telefonicky na čísle 603 266 154.